Het EPD voor de GGZ

Met, voor en door zorgprofessionals

Esitas is het softwarepakket ontwikkeld met, voor en door zorgprofessionals. De basis van Esitas is een elektronisch patiënten/cliënten dossier, maar Esitas beschikt daarnaast ook over een hele reeks aan functionaliteiten om de zorg en uw interne bedrijfsprocessen te stroomlijnen en te optimaliseren.

Multidisciplinair Werken
Multidisciplinair werken

Samenwerken en delen

Vaak vindt informatiedeling tussen medewerkers pas plaats als hier expliciet om wordt gevraagd. Esitas ondersteund multidisciplinair werken. Iedereen heeft de beschikking over dezelfde actuele cliëntgegevens en behandelplannen. Dit bespaart niet alleen tijd maar biedt ook meer inzicht over de te leveren zorg, de geleverde zorg en wie deze heeft geleverd waardoor de kwaliteit van zorg kan worden gegarandeerd.

Functionaliteiten

Slimmer werken

De digitale zorgdossiers vormen de basis van Esitas. Een digitaal dossier bevat alle gegevens over uw cliënt. Van notities, meetgegevens, medicatie tot onderzoekgegevens.

In een behandelplan staan de afspraken die een cliënt heeft. Het intuïtief en digitaal vormgeven van behandelplannen, van maatwerk per cliënt tot werken met gestandaardiseerde behandelplannen, is een van de speerpunten van Esitas.

Met een centrale planning heeft u inzicht over de aanwezige capaciteit, de inzet van behandelaren en de tijdsbesteding per cliënt. Hiermee zorgt u voor een efficiënt proces.

Esitas biedt een eigentijdse werkwijze voor tijdsregistratie. De focus ligt hierbij op het efficiënt inrichten van het planningsproces en het minimaliseren van de tijd die de behandelaar kwijt is aan administratieve taken. Afspraken vormen de basis voor de tijdsregistratie, zodat declaraties altijd direct en helder verantwoordbaar zijn.

Kosten, kwaliteit en doelmatigheid worden vaak in één adem genoemd. Als zorgaanbieder wil je kunnen sturen op betrouwbare statistieken. Esitas biedt u de mogelijkheid om indicatoren, die voor uw organisatie van belang zijn, eenvoudig en realtime inzichtelijk te maken.

In het moderne zorglandschap met verschillende ketenpartners en clienten met uitgesproken informatiebehoefte is rapportage niet meer weg te denken. Esitas helpt u het rapportage proces te beheersen en te stroomlijnen.

Zorg vanuit de woonkamer

Een eigen digitale omgeving voor de cliënt past bij de moderne zorg. Buiten een stuk service aan uw cliënt, verhoogt een cliëntenportaal ook de kwaliteit van de zorg en zorgt voor slimmere zorgprocessen. Zeker als deze E-Health oplossingen direct gekoppeld zijn aan het EPD/ECD.

Clientenportaal
Esitas is onderdeel van Vector 4
Copyright © 2015 Vector 4 All Rights Reserved.
Menu